‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

Amsterdam Centre Hotel

Vaststellen totale vloeroppervlakten en inzicht bieden in de verhouding van de verschillende (facilitaire) hotelfuncties.

EYE Building, Amsterdam

Opstellen van een huurdeelspecificatie ‘op maat’ voor zeer specifiek en architectonisch uitdagend gebouw.