'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

Disclaimer

MeetAtelier besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze website. Desondanks kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

MeetAtelier is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden daaronder begrepen.

Wet- en regelgeving
Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van de website eigendom van MeetAtelier of haar licentiegevers en worden zij beschermd door toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving.

Deze disclaimer wordt beheerst door en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, heeft de uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer of uw gebruik van deze website kennis te nemen.

[Prijzen en voorwaarden op deze website kunnen aan verandering onderhevig zijn.]