'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

Vloeroppervlakte optimalisatie

Door onze feilloze kennis van de NEN 2580 en onze ruime ervaring met het inmeten van alle typen gebouwen, zijn wij in staat om met u mee te denken bij diverse vraagstukken op het gebied van vloeroppervlakte optimalisatie. Wij kunnen de volgende vraagstukken voor u beantwoorden:

1. Wat is de meest efficiënte verdeling tussen huurdelen en gemeenschappelijke ruimten?

Of het nu gaat om een gebouw in ontwerpfase, een herontwikkeling of een bestaand multi-tenant gebouw, wij vinden iedere verhuurbare meter en kunnen u adviseren hoe u de meest gunstige verhouding krijgt tussen huurdelen en gemeenschappelijke ruimten.

2. Wat is de optimale verhouding tussen bruto- en verhuurbare vloeroppervlakte?

De bouwkosten en toekomstige huuropbrengsten spelen bij de ontwikkeling van een gebouw een belangrijke rol. MeetAtelier kan u gedurende het proces van ontwerp tot aan realisatie adviseren over de optimale verhouding tussen brutovloeroppervlakte/bouwkosten en de verhuurbare vloeroppervlakte /toekomstige huuropbrengsten.

3. Welke consequenties heeft een ontwerp op de vloeroppervlakten?

Tijdens het ontwerpproces kunnen wij voor u monitoren of er voor wat betreft de vloeroppervlakten wordt voldaan aan de bouwvergunning en het programma van eisen. MeetAtelier analyseert de ontwerptekeningen, geeft aan welke consequenties het ontwerp van de architect heeft voor de vloeroppervlakten en adviseert op welke wijze de onderlinge verhoudingen kunnen worden geoptimaliseerd.

4. Quick-Scan

Ook kan MeetAtelier een quick-scan voor u uitvoeren waarbij we bestaande meetgegevens verifiëren of een analyse maken van de gevolgen voor de verhuurbaarheid van het gebouw op basis van bijvoorbeeld een voorlopig ontwerp. U kunt denken aan de volgende situaties/vragen:

  • U staat voor de herontwikkeling van een gebouw en wilt inzicht in de gevolgen voor de verhuurbaarheid en de meest optimale herindeling van de huurdelen.
  • Wat zijn de gevolgen voor de verhuurbaarheid bij de herbestemming van een gebouw. En kunnen de tot op heden gehanteerde oppervlakten gehandhaafd of geoptimaliseerd worden?
  • Wat zijn de gevolgen van extra faciliteiten in een gebouw voor de toedeling van de gemeenschappelijke vierkante meters aan de huurders? En wat betekent dit voor de servicekosten?

Interesse in onze dienstverlening?
Neem direct contact met ons op. Binnen 3 werkdagen heeft u onze offerte in huis.