‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

IPD Space Code

IPD Space Code is een wereldwijd actieve organisatie die zich richt op het meten van het bedrijfseconomisch presteren van investeringen in vastgoed.

In Nederland zijn de activiteiten van IPD Space Code samengevoegd met de Stichting ROZ Vastgoed index en Stichting eaDex. De IPD Space Code is een meetsysteem voor vloeroppervlakte bepaling waarmee organisaties de prestaties van de ruimten van hun gebouwen kunnen beoordelen.(bron: ipd.com)