‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

Nationale en internationale ontwikkelingen

De NEN 2580 vindt zijn oorsprong in de Neprom-meetmethode en de NEN 2630. Vanaf 1991 kent Nederland zijn eigen norm, de NEN 2580. Dit is sindsdien de enige in Nederland geldende standaard voor vloeroppervlakte- en inhoudsbepaling van gebouwen.

Veel Europese landen hebben een eigen standaard, maar de Nederlandse norm NEN 2580 wordt echter gezien als koploper. Het is een kwestie van tijd dat er een Europese standaard zal zijn voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van gebouwen. Naar alle waarschijnlijkheid speelt Nederland bij de totstandkoming daarvan een belangrijke rol.