'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

NTA 2581

Ieder meetrapport van MeetAtelier voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de NTA 2581. Deze technische afspraak is in 2011, op initiatief van branchevereniging De Vierkante Meter, geïntroduceerd en is een aanvulling op de norm NEN 2580.

De NTA 2581 geeft antwoord op de vragen:

  • wat de minimumeisen zijn waaraan een meetrapport moet voldoen
  • wat het verschil is tussen een meetstaat en een meetcertificaat

Tevens onderscheidt de NTA 2581:

  • Meetcertificaat A, welke is gebaseerd op een controle ter plaatse op maatvoering en gebruiksfuncties
  • Meetcertificaat B :welke is gebaseerd op een meting vanaf tekening