‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

Wat is een NEN 2580 meetrapport?

Een NEN 2580 meetrapport van MeetAtelier geeft exact inzicht in de vloeroppervlakte en inhoud van een gebouw of ruimte. Indien u voorafgaand aan een koop- of huurtransactie een NEN 2580 meetrapport laat opstellen, voorkomt dat discussies achteraf en bespaart u tijd en kosten.

Een NEN 2580 meetrapport van MeetAtelier bestaat uit:

  • een overzichtelijke meetstaat aangevuld met een verdeel- of ruimtestaat
  • een heldere visualisatie van alle bouwlagen in kleur
  • een toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden
  • de definities van de gehanteerde termen en methodieken
  • een NEN 2580 Meetcertificaat A / B

Offerte aanvragen?
Bel: 020 60 90 303 of mail info@www.meetatelier.nl Binnen 3 werkdagen heeft u een passende offerte in huis