Over ons

Integriteit

De doelstelling van MeetAtelier en haar werknemers is dat wij onze functie adequaat en zorgvuldig uitoefenen, met inachtneming van onze verantwoordelijkheid als onafhankelijke dienstverlener. Deze doelstelling vertalen wij in een transparante en integere manier van zakendoen.

Indien gewenst kunnen onze medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat ons gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving en wordt verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.