Over ons

Kwaliteit & Eenduidigheid

Om de kwaliteit van onze meetrapporten te garanderen, hebben wij van het opstellen van NEN 2580 meetrapporten ons specialisme gemaakt. Wij houden ons dus dagelijks bezig met deze niche in het vastgoed.

Daarnaast heeft MeetAtelier uitsluitend gekwalificeerde bouwkundig tekenaars en architecten in dienst en hanteren wij intern een vier-ogen-beleid waarbij een meetrapport altijd door een collega wordt gecontroleerd alvorens het aan een opdrachtgever wordt verstrekt.

De vloeroppervlakten in onze rapporten worden bepaald volgens de NEN 2580:2007 inclusief wijzigingsblad C1:2008. Indien de norm geen uitsluitsel biedt over een praktijkvraagstuk zijn de ‘grijze gebieden’ van toepassing zoals die door de Nederlandse branchevereniging De Vierkante meter zijn opgesteld. Onze werkwijze bij het inmeten van gebouwen en het opstellen van onze meetrapporten voldoet tenminste aan de eisen die zijn gesteld in de NTA 2581.

Heeft u een oppervlaktevraagstuk?
Neem contact met ons opBinnen 3 werkdagen heeft u onze offerte in huis.