Over ons

Lidmaatschap branchevereniging

MeetAtelier is sinds 2006 aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging van aanbieders van NEN 2580 meetrapporten, De Vierkante Meter. Jan-Maurits Schoonenberg was tussen 2007 en 2013 voorzitter van deze branchevereniging die in 2004 is opgericht.

De vereniging heeft zich ondermeer ten doel gesteld de eenduidigheid en kwaliteit van NEN 2580 meetrapporten te vergroten door middel van het vaststellen van praktijkvraagstukken en grijze gebieden in de norm.Naast het permanente lidmaatschap van de normcommissie bij het Nederlands Normalisatie Instituut in Delft, geldt de introductie van de NTA 2581 als belangrijkste wapenfeit van de vereniging. Sinds 2011 geldt deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) als belangrijkste kwalitatieve aanvulling op de NEN 2580 en de wijze waarop een meetrapport zou moeten worden opgesteld.