‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

Distributiecentrum

Het inzichtelijk maken van de verschillende mogelijkheden voor deelverhuur van kantoor- en bedrijfsruimten.

Herontwikkeling

Vaststellen van de totale BVO en VVO van de winkel- en kantoorruimten alsmede inzichtelijk maken van mogelijke alternatieve gebruiksfuncties.

Amsterdam Centre Hotel

Vaststellen totale vloeroppervlakten en inzicht bieden in de verhouding van de verschillende (facilitaire) hotelfuncties.

Beurs van Berlage, A’dam

Opstellen van huurdeelspecificatie op ruimteniveau bij monumentaal pand met grote diversiteit aan gebruiksfuncties.

KNSM-Kraan, Amsterdam

Vaststellen van de bruto- en verhuurbare vloeroppervlakte alsmede het opstellen van nieuwe tekeningen voor ‘landmark’ op de oostelijke eilanden in Amsterdam.

Almere ‘De Popzaal’

Inzichtelijk maken van de totale vloeroppervlakte van een gebouw met uitdagende architectuur en dito vormen.

De Waag, Amsterdam

Compleet inmeten en opstellen nieuwe plattegrondtekeningen voor monumentaal gebouw uit 1488.

Passenger Terminal Amsterdam

Opstellen van huurdeelspecificatie op gebruikersniveau bij gebouw met uitdagende architectuur en dito vormen.

EYE Building, Amsterdam

Opstellen van een huurdeelspecificatie ‘op maat’ voor zeer specifiek en architectonisch uitdagend gebouw.