‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

Distributiecentrum

Het inzichtelijk maken van de verschillende mogelijkheden voor deelverhuur van kantoor- en bedrijfsruimten.

Haarlem, industrieel gebouw

Het vaststellen van de vloeroppervlakte van industrieel kantoorgebouw op basis van een complete inmeting ter plaatse.

Boelelaan, Amsterdam

Opstellen van NEN 2580 Meetrapport voor 350 woningen, bergingen en garages en 10 commerciële ruimten.

Building Zero – Geneve

Vaststellen en optimaliseren van vloeroppervlakten voor kantoorontwikkeling van Nederlandse ontwikkelaar in Zwitserland.

Kantoorvilla’s Museumplein

NEN 2580 Meetrapport voor acquisitie door buitenlandse belegger alsmede het optimaliseren van oppervlakten voor lopende en toekomstige huurtransacties.

Leiden ontwikkeling

Controle en optimalisatie van de verhouding tussen bruto- en verhuurbare vloeroppervlakte gedurende ontwerp en realisatie  van nieuw hoofdkantoor Multinational.

Herontwikkeling

Vaststellen van de totale BVO en VVO van de winkel- en kantoorruimten alsmede inzichtelijk maken van mogelijke alternatieve gebruiksfuncties.

Hoofddorp, Park 20|20

Oppervlakteoptimalisatie van ontwerp tot realisatie voor diverse ‘ state of the art’-gebouwen op het eerste Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland.