'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

Amsterdam Centre Hotel

Vaststellen totale vloeroppervlakten en inzicht bieden in de verhouding van de verschillende (facilitaire) hotelfuncties.

EYE Building, Amsterdam

Opstellen van een huurdeelspecificatie ‘op maat’ voor zeer specifiek en architectonisch uitdagend gebouw.