'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

Amsterdam Centre Hotel

Vaststellen totale vloeroppervlakten en inzicht bieden in de verhouding van de verschillende (facilitaire) hotelfuncties.

EYE Building, Amsterdam

Opstellen van een huurdeelspecificatie ‘op maat’ voor zeer specifiek en architectonisch uitdagend gebouw.